Відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

22-23 квітня 2021 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського пройшла підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Під час відкриття підсумкової науково-практичної конференції з вітальним словом до учасників звернувся голова галузевої конкурсної комісії, д.б.н., професор, перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Никифоров Володимир Валентинович.

Також учасників привітала заступник голови галузевої конкурсної комісії, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувачка кафедри економіки КрНУ Маслак Ольга Іванівна.

З привітанням та побажанням наукових перемог до учасників звернулася член організаційного комітету Міністерства освіти і науки України з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, д.пед.н., доцент Солошич Ірина Олександрівна.

Загалом на підсумковій науково-практичній конференції виступило 26 студентів з 19 закладів вищої освіти. Більше фото у фотогалереї на сайті кафедри економіки.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія визнала переможцями Конкурсу та нагородила дипломами:

Диплом

І ступеня,

ІІ ступеня, ІІІ ступеня (потрібне зазначити)

 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента (повністю)

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу (повністю)

 

І ступеня

Недільська Софія Сергіївна

Швець Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Поліський національний університет

 

І ступеня

Кухарець Лілія Савеліївна

Швець Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Поліський національний університет

 

І ступеня

Савєлова Анна Дмитрівна

Гришко Наталя Євгеніївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

І ступеня

Черевична Анастасія Сергіївна

Авраменко Наталія Леонідівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки

Університет державної фіскальної служби України

 

І ступеня

Тараненко Наталія Геннадіївна

Дубовіч Іон Андрійович, к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри екологічної економіки

Національний лісотехнічний університет України

ІІ ступеня

Семенко Ірина Миколаївна

Шевченко Тетяна Іванівна, к.е.н., старший науковий співробітник НДЧ, доцент кафедри менеджменту

Сумський національний аграрний університет

ІІ ступеня

Власенко Катерина Анатоліївна

Шкарупа Олена Василівна, д.е.н., професор, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування

Сумський державний університет

ІІ ступеня

Хааг Вікторія Харальдівна

Чигрин Олена Юріївна, к.е.н, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, доцент кафедри маркетингу

Сумський державний університет

ІІ ступеня

Виниченко Анастасія Андріївна

Маслак Марія  Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ІІ ступеня

Корягіна Анна Олександрівна

Горошкова Лідія Анатоліївна, головний науковий співробітник науково-дослідної групи кафедри екології, д.е.н, доцент

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ІІ ступеня

Кравчук Анна Анатоліївна

Горобець Ольга Вікторівна, к.е.н. доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Поліський національний університет

ІІ ступеня

Коваленко Вікторія Олександрівна

Гончаренко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІІ ступеня

Бондаренко Софія Іванівна

Мареха Ірина Сергіївна, к.е.н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин ННІБТ

Сумський державний університет

ІІІ ступеня

Терлецька Анастасія Миколаївна

Іртищева Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

м. Миколаїв

ІІІ ступеня

Ткачук Оксана Тарасівна

Пулянович Олена Василівна, к.е.н., доцент кафедри економіки

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ІІІ ступеня

Самохіна Анастасія Олександрівна

Кучер Леся Юріївна, к.е.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

ІІІ ступеня

Шаповалова Олена Сергіївна

Кучер Анатолій Васильович, к.пед.н., старший дослідник з економіки, заступник директора навчально-наукового інституту екології з навчальної роботи, доцент кафедри екології та неоекології

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

ІІІ ступеня

Тукало Карина Юріївна

Почтовюк Андрій Борисович, д.е.н., професор, декан факультету економіки і управління

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ІІІ ступеня

Коваленко Артем В’ячеславович

Бобровська Надія Володимирівна, к.е.н., старший викладач кафедри обліку і оподаткування

Миколаївський національний аграрний університет

ІІІ ступеня

Сулим Ірина Костянтинівна

Зайченко Катерина Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва і торгівлі

Одеський національний політехнічний університет

ІІІ ступеня

Хмельковська Тетяна Василівна

Череп Олександр Григорович, д.е.н., професор кафедри управління персоналом і маркетингу

Запорізький національний університет

ІІІ ступеня

Шемчук Катерина Романівна

Лойко Валерія Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки

Київський університет імені Бориса Грінченка

ІІІ ступеня

Ястреба Марина Миколаївна

Зось-Кіор Микола Валерійович, д.е.н., професор кафедри менеджменту

Полтавська державна аграрна академія

ІІІ ступеня

Лаврик Тетяна Андріївна

Степуріна Світлана Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ІІІ ступеня

Змієнко Дар’я Михайлівна

Сафранов Тамерлан Абісаловіч, доктор г.-м. наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони довкілля

Одеський державний екологічний університет

ІІІ ступеня

Генова Анастасія Валеріївна

Солошич Ірина Олександрівна, д.пед.н., доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Українська