Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт “Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища”. Інформаційний лист

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1193 від 21.10.2014 р. на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського оголошується конкурс студентських наукових робіт “Економіка природокористування і охорони навколишнього природного середовища”. Метою конкурсу є стимулювання участі творчої молоді у вирішенні актуальних проблем сталого розвитку, економіки природокористування, впровадження конкретних пропозицій у сферу раціонального природокористування, виявлення нових дослідників-науковців.

Конкурс наукових робіт проводиться за двома тематичними напрямками:

- управління екологізацією діяльності підприємств та організаційно-економічні механізми охорони навколишнього середовища;

- еколого-економічні аспекти та проблеми раціонального використання природних ресурсів.

Термін проведення конкурсу з 01 жовтня 2014 р. до 30 березня 2015 р. у 2 тури:

-  перший тур – з 01 жовтня 2014 р. до 31 грудня 2014 р. у вищих навчальних закладах;

-  другий тур – січень-березень 2015 р. у базовому навчальному закладі (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського).

Термін подання робіт на ІІ-й тур Конкурсу - до 20 січня 2015 р. (визначається за поштовим штемпелем).

Підведення підсумків та нагородження переможців відбудеться в урочистій обстановці в м. Кременчуці на підсумковій конференції 26-28 березня 2015 р.

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про конкурс наукових студентських робіт “Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища” (Наказ Міністерства освіти і науки України № 202 від 21.02.2012 р.).

За результатами рецензування наукових робіт планується видання колективної монографії. Автори, які бажають прийняти участь у колективній монографії, повинні надіслати на електронну адресу оргкомітету kafecon-krnu@yandex.ru електронний варіант параграфу монографії обсягом 15-20 сторінок (шрифт Times New Roman, 14 pt, звичайний, абзац 1,25 см, вирівнювання по ширині, заборона переносів, поля зліва, справа, зверху, знизу по 2 см, міжрядковий інтервал ― 1,5), оформлений згідно з вимогами до публікацій у фахових виданнях, акредитованих ВАК України (див. Бюлетень ВАК Украіни - 2009. - № 5).

Конкурсні роботи необхідно надсилати за на адресу оргкомітету.

Ауд. 5409, б. 20, вул. Першотравнева, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Кафедра економіки, Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт “Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища”

Тел.        (05366) 3-10-15, (096) 179-58-15 -  кафедра економіки

e-mail: kafecon-krnu@yandex.ru

Відповідальні за акумуляцію робіт:

доцент кафедри економіки, к.е.н. Квятковська Любов Абрамівна (тел. 066-123-57-29),

ст. викладач кафедри економіки Іщенко Світлана Вікторівна (тел. 067-959-47-11).

 

Оргкомітет конкурс

Українська

Додати новий коментар