Сайт КРНУ

В 1990 році заснована кафедра економіки та управління виробництвом з метою забезпечення підприємств регіону власними фахівцям відповідного профілю. Першим її завідуючим був призначений кандидат економічних наук, доцент Кравченко Юрій Іванович. Даний період в житті кафедри відзначається як етап становлення, розуміння завдань та формування напрямів подальшого руху, визначення переліку фахових дисциплін та кропіткої роботи над кадровим та методичним забезпеченням навчального процесу.

З 1994 року завідувачем кафедри був кандидат історичних наук, доцент Фарина Сергій Якович, який зробив вагомий внесок у розвиток кафедри. За його безпосереднім керівництвом було ліцензовано спеціальності «Обліку та аудиту», «Маркетингу», що дало можливість відокремити в самостійні підрозділи кафедри «Обліку та аудиту» (1999 р.), «Економічної теорії» (2001 р.), «Маркетингу» (2001 р.).

3 вересня 1999 року і до теперішнього часу кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Маслак Ольга Іванівна.

На сьогодні кафедра економіки входить до складу факультету економіки і управління та є провідним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності.

Кафедра є випусковою для наступних освітніх програм: «Економіка» (перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий) рівні); Управління інноваційною діяльністю (другий (магістерський) рівень).

У складі кафедри – 12 викладачів (в т.ч. 4 професіонала-практика на засадах сумісників), серед яких 2 доктори економічних наук, професори, 7 кандидатів економічних наук. Для організації освітнього процесу постійно залучаються вітчизняні та міжнародні експерти галузі, професіонали-практики, академічна спільнота.

Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких і міський голова Кременчука, і директори та працівники підприємств, організацій, податкових служб, медичних установ, закладів вищої освіти, ОБСЄ, підприємці, військовослужбовці Національної гвардії України.

Науково-педагогічні працівники кафедри підготували не одного призера і переможця всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт.

Щорічно за результатами рейтингової оцінки діяльності структурних підрозділів університету викладачі кафедри економіки входять до «ТОП-10» за різними номінаціями.

Згідно рейтингу наукових колективів («Бібліометрика української науки») індекс Гірша кафедри економіки становить 25.

Результати навчальної, наукової, виховної роботи кафедри свідчать про потужний кадровий та педагогічний потенціал, що дозволяє творчо вирішувати нові перспективні завдання у сфері класичної університетської освіти та відповідати викликам сучасного глобалізованого освітнього середовища.