Сайт КРНУ
Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Економіка» (третій освітньо-науковий рівень), 2020
Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Економіка» (051 Економіка, перший (бакалаврський) рівень), 2021

Ліцензія КрНУ (Відомості про право здійснення освітньої діяльності станом на 22.06.2020)

Сертифікат про акредитацію бакалаврів

Сертифікат про акредитацію магістрів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми другого (магістерського) рівня