Сайт КРНУ

СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА розвитку кафедри економіки до 2025 року (оновлена)

Програма розвитку кафедри економіки на період 2020 – 2025 рр.

Кафедра економіки є одним із основних структурних підрозділів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та входить до складу факультету економіки і управління, який проводить навчальну, виховну, наукову, дослідницьку, профорієнтаційну, організаційну, інформаційну діяльність для підготовки висококваліфікованих фахівців.
Кафедра економіки є випусковою за наступними спеціальностями (освітніми програмами) та рівнями:
- за першим (бакалаврським) рівнем освітня програма «Економіка» (спеціальність 051 Економіка);
- за другим (магістерським) рівнем освітня програма «Економіка» (спеціальність 051 Економіка) та освітня програма «Управління інноваційною діяльністю» (спеціальність 073 Менеджмент);
- за третім (освітньо-науковим) рівнем освітня програма «Економіка» (спеціальність 051 Економіка).

Наукові та освітні проєкти кафедри економіки (2023)

Ефективність діяльності НПП кафедри економіки (2022-2023)

Ефективність діяльності НПП кафедри економіки (2021-2022)

Звіт з з наукової діяльності кафедри економіки за 2019-2021 роки

Презентація кафедри (2020)

Фільм про університет