Сайт КРНУ
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну освітній програмі «Економіка» (ОПП 2023) (другий (магістерський) рівень) в межах спеціальності 051 Економіка освітню та/або професійну кваліфікацію
 
ВІДОМОСТІ про науково-педагогічних працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Економіка» (ОПП 2023) на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 051 Економіка
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ про науково-педагогічних працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Економіка» (ОПП 2023) на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 051 Економіка
 
Інформація про досягнення у професійній діяльності (згідно п. 38 ЛУ) науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньою програмою «Економіка» в межах спеціальності 051 Економіка